گفتاردرمانی آذربایجان

مطالب علمی عمومی گفتاردرمانی دکتر معصومی در آذربایجان تبریز09143162621

افزایش دقت بینایی

09143162621                       09146590651 دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران گفتاردرمانی.com  goftardarmaniazarbaijan.com  goftardarmanitabriz.com  دقت بینایی دقت با استفاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
4 پست